Ласерско офортување

Ласерско офорт се користи за селективно топење и отстранување на бојата од одредени области на горниот слој.Откако ќе се отстрани бојата, задното осветлување ќе ја осветли тастатурата во таа област.

Важно е да се напомене дека силиконските гумени тастатури често се ласерски гравирани за да се подобрат ефектите од задното осветлување. Меѓутоа, ласерското офорт функционира само ако тастатурата од силиконска гума има задно осветлување.Без позадинско осветлување, областа или областите издлабени со ласер нема да бидат осветлени.Не сите силиконски гумени тастатури со задно осветлување се ласерски гравирани, но сите или повеќето тастатури од силиконска гума со ласерско гравирање имаат задно осветлување.

Предности

Јасни слики и фини линии

Висока ефикасност

Еколошки

Висок контакт во боја

Нема потреба од второ боење

Висока сигурност и доверливост

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ ЗА НАШАТА КОМПАНИЈА