Ласерско офорт

Ласерско офорт, се користи за селективно топење и отстранување на бојата од одредени области на горниот слој. Откако ќе се отстрани бојата, задното осветлување ќе ја осветли тастатурата во таа област.

Важно е да се напомене дека силиконските гумени тастатури честопати се гравирани со ласер за да ги подобрат ефектите од задно осветлување. Ласерското офорт работи, сепак, само ако силиконската гумена тастатура има задно осветлување. Без задно осветлување, областа или областите со гравирање со ласер нема да бидат осветлени. Не сите силиконски гумени тастатури со задно осветлување се гравирани со ласер, но сите или повеќето силиконски гумени тастатури со ласерско обликување навистина се карактеризираат со задно осветлување.

Предности

 Исчисти слики и фини линии

 Висока ефикасност

 Еколошки

 Висок контакт со боја

 Нема потреба од второ обојување

Висока сигурност и сигурност

Учете ПОВЕЕ ЗА НАШАТА КОМПАНИЈА