LSR (течна силиконска гума)

LSR се дводелни силиконска гума што може да се обликува со инјектирање на целосно автоматизирани машини без потреба од секундарна обработка.

Тие обично се стврднуваат со платина и вулканизираат под топлина и притисок.Како по правило, компонентата А содржи платински катализатор додека компонентата Б се состои од вкрстено поврзување.

Тие се идеални за производство со голем обем и затоа помагаат да се намалат единечните трошоци.

Случаи на производи направени од LSR

Куќиште за течни силиконски производи

Апликации

Медицинска / здравствена заштита

Автомобилство

Производи за широка потрошувачка

Индустриски

Воздухопловна

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ ЗА НАШАТА КОМПАНИЈА