LSR (течна силиконска гума)

LSR се дводелни силиконски гуми, кои можат да се вбризгуваат на целосно автоматизирани машини, без потреба од секундарна обработка.

Тие главно се лечат од платина и вулканизираат под топлина и притисок. Како по правило, компонентата А содржи платински катализатор, додека компонентата Б се состои од вкрстено поврзување.

Тие се идеални за производство со голем обем и затоа помагаат да се намалат трошоците за единица.

Случаи на производи изработени од LSR

liquid silicone products case

Апликации

Медицинска /здравствена заштита

Автомобилски

Потрошувачки производи

Индустриски

Воздухопловна

Учете ПОВЕЕ ЗА НАШАТА КОМПАНИЈА