Силиконски HTV

ХТВ Силикон значи вулканизирана силиконска гума со висока температура, исто така наречена цврст силикон.

ХТВ Силиконот е еластомер со долг синџир со винилни групи, исполнет со испарена или преципитирана силика и други адитиви за да се создаде посебна особина, е еден вид силиконска гума која е погодна за обликување со компресија, обликување на силиконска гума и калапи за вбризгување на гума.

Случаи на производи изработени од HTV силикон

htv silicone

Апликации

Автомобилски

Воздухопловна

Електротехника

Градба

Машинско и фабричко инженерство

Потрошувачки производи

Прехранбена индустрија

Медицинска /здравствена заштита

Учете ПОВЕЕ ЗА НАШАТА КОМПАНИЈА